Zondagmorgendienst 10:30uur.

Spreker: Bart Groot (gastspreker uit eigen gemeente)

22 september 2019