De gehele gemeente is opgedeeld in een aantal netwerkgroepen die onder leiding zijn van een netwerkpastor en netwerkleider. Deze netwerkgroepen vormen de basiseenheden van de gemeente. De gemeente is opgedeeld worden in wijk-gebonden eenheden. De doelen van de netwerkgroepen zijn:

  • Zorg voor elkaar, inclusief de eerste pastorale zorg
  • Onderlinge gemeenschap door verschillende activiteiten
  • Integratie van nieuwe mensen in de gemeente
  • Getuigenis in de wijk

De netwerkgroepen bestaan uit mensen die bij elkaar in de buurt wonen en door de week “gemeente-aan-huis” zijn door onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar onder leiding van een netwerkleider. Deze netwerkgroepen zijn het getuigenis en de missionaire presentie van de gemeente verspreid over de gehele Zaanstreek en daar buiten.

Op zondagmorgen komen wij als “drie generaties-gemeente” samen voor een eigentijdse viering waarin wij getuigen van ons geloof in Jezus Christus naar mensen buiten de kerk met wie wij in contact zijn gekomen. Wij willen een gastvrije gemeente zijn die mensen uitnodigt kennis te komen nemen van de Christelijke levensovertuiging.

In 2015 is de gemeente van start gegaan om deze netwerkgroepen vorm te geven.
Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via info@kvdnzaanstad.nl