Elke Kerk van de Nazarener heeft een NMI. NMI staat voor Nazarene Missions International. Het is de taak van de NMI om het evangelie te verkondigen aan alle mensen en daarin het karakter en de liefde van God te weerspiegelen.

Dit doet zij door het gebed te stimuleren, informatie te geven, betrokkenheid op te wekken en fondsen te werven in de hele kerk voor het zendingswerk van de Kerk van de Nazarener. De NMI in elke gemeente is de publiciteits- en promotieafdeling voor al het zendingswerk van de Kerk van de Nazarener.

De 4 doelen van de NMI:

  • Het aanmoedigen van leden en vrienden te bidden voor al het wereldwijde evangelisatiewerk van de kerk.
  • Het informeren van leden en vrienden over de nood die er in de wereld is en over de inspanningen van onze kerk om iets aan deze nood te doen.
  • Het aanmoedigen van onze kinderen en jeugd zich open te stellen voor Gods wil met hun leven.
  • Het werven van fondsen voor het zendingswerk van de Kerk van de Nazarener.
    Wilt u meer informatie? Kijk dan op http://www.kvdn.nl/afdelingen/zending