De voorgangers van de gemeente zijn Antonie en Wilma Holleman. Zij geven beiden leiding aan de gemeente met ieder eigen verantwoordelijkheden en zij gaan samen voor in de diensten op zondag.

Antonie en Wilma zijn sinds september 2013 bij de Kerk van de Nazarener in Zaanstad betrokken. Voor hun aanstelling hebben zij 17 jaar in het buitenland gewoond en waren verbonden aan de theologische hogeschool van de Nazaraner. Op deze hogeschool werden voorgangers, kerkelijk werkers en zendelingen opgeleid voor kerken in heel Europa en de staten van de voormalige Soviet Unie. Daarvoor was Antonie voorganger in Rotterdam.

Antonie, wiens vader ook voorganger in de Kerk van de Nazarener is geweest, is na de middelbare school theologie gaan studeren aan de Rijksuniversiteit Leiden. Wilma heeft eerst als verpleegkundige gewerkt en is pas op latere leeftijd theologie gaan studeren aan Northwest Nazarene University.

De kerk is voor hen een gemeenschap van mensen, die niet alleen elkaar tot steun zijn maar ook anderen buiten de gemeente zullen helpen in naam van Jezus. De kracht van de kerk zijn de mensen die steeds weer door God veranderd en gevormd worden en niet zo zeer door de programma’s en activiteiten.

In de kerkdiensten op zondag proberen zij de Bijbel op een hedendaagse manier te laten spreken, en zoeken zij steeds naar creatieve vormen om die boodschap over te brengen. Hierin willen ze naar de volle breedte van het getuigenis van de Bijbel luisteren. Iedere dienst is van begin tot eind verkondiging van het Woord en alle losse onderdelen staan ten dienste van die verkondiging.