Beleef onze paasdiensten!

Goede vrijdag (14 april) 19:45

Alleen Jezus wist wat hem te wachten stond. Alle anderen hadden andere verwachtingen. Wat betekent zijn kruisdood voor ons? In deze dienst willen we net als vorig jaar het avondmaal op een iets andere wijze vieren zodat de betekenis ervan dieper bij ons binnenkomt.

Paasmorgen (16 april) 6:40

Bij het ochtendgloren gingen de vrouwen naar het graf. Ook wij willen in de vroege morgen voor de hele gemeente vooruit gaan om na te denken over het lege graf. Evenals vorige jaren is het een dienst in een kleine kring om vroeg in de stilte van de morgen te reflecteren over wat Pasen betekent.

Paasmorgen (16 april) 10:30

Een feestelijke dienst met jong en oud waarin wij Pasen vieren. Lukas vertelt over de twee reizigers naar Emmaus die Jezus ontmoeten. Jezus geeft aan de hand van de Bijbel uitleg over de Messias. Glorie kan alleen door het lijden heen bereikt worden. De doorboorde handen en voeten blijven “trademark” van de verheerlijkte Christus.