1e advent. Waarom moest er een messias komen?

Spreker: Wilma Holleman

1 december 2019

Video

Audio

Om de vraag te beantwoorden waarom er een messias moest komen, moeten we kijken naar de geschiedenis van het volk Israël, zoals beschreven in het Oude Testament. Israël was geroepen als dienaar van God, hun Heer. Samen met hen wilde hij zijn belofte nakomen die hij eens aan Abraham gedaan had (Genesis 12). Israël wordt door hem geliefd zodat hij door hen heen alle volken kan liefhebben en zegenen. Hij wil Israël gebruiken als instrument om alle volken tot zich te trekken. Maar Israël is niet opgewassen tegen deze enorme verantwoordelijkheid. Daarom moest er iemand komen die het wel aan kon. Die kon uitvoeren wat God voor ogen heeft. Dat is de messias. De profeten kondigden zijn komst al aan. Het volk werd getroost, stil maar, wacht, er komt een nieuwe tijd. De profeet Zacharia is een van degenen die het volk daarover mag vertellen. Zie Zacharia 2:13.
Het volk wordt opgeroepen om stil te worden als God in actie komt en zijn plan gaat uitvoeren. Waarom stil worden? Wat betekent dat? Niet ongeduldig worden als het wachten lang duurt. Niet gaan mopperen als dingen niet lopen zoals wij het verwachten. Niet God tegenspreken en bevragen alsof wij een gelijkwaardige gesprekspartner voor hem zijn.
Ook Paulus roept ons daartoe op in Filippenzen 2: 14.
Advent is een tijd van wachten en uitzien naar. Een tijd om het wachten te oefenen, in gehoorzaamheid Jezus volgen en zo meewerken aan de uitvoering van Gods masterplan.