1e paasdag.

Spreker: Antonie Holleman

1 april 2018

Video

Audio

Marcus 16:1-7 vertelt dat de vrouwen naar het graf gingen om het lichaam van Jezus te balsemen. Zij hadden geen rekening gehouden met een wonder van God. Zij zochten een dode Jezus maar die is er niet meer. Hij leeft en zij moesten naar Galilea gaan om de opgestane Jezus te ontmoeten. Hoe zit het met ons? Geloven wij dat God iets nieuws kan doen in ons leven? En welke stappen moeten wij zetten om de levende Heer te ontmoeten?