Pinksteren in ons leven

Spreker: Antonie Holleman

9 juni 2019

Video

Audio

In Johannes 20 blaast Jezus de Geest over zijn discipelen en in Handelingen 2 wordt de Geest over de discipelen uitgestort. Hoe verhouden die twee momenten zich tot elkaar? Voortbouwend op wat er in deze prekenserie is gezegd over de heilige Geest in het Johannes evangelie komen we tot een tweeledig werk van de Geest: rijping en doorbraak. Hoe ziet dat er voor ons uit? En wat is het pinkstermoment in ons leven?