3e advent ( Opdragen kinderen)

Spreker: Antonie/Wilma Holleman

17 december 2017

Video

Audio

Jesaja 43: 14-21 vertelt dat God iets nieuws gaat beginnen. Het is de bevrijding uit de ballingschap in Babylon. Hij gaat ervoor zorgen dat ze kunnen terugkeren naar Jeruzalem. Maar God moet er heel wat voor doen om het volk te overtuigen dat hij dat werkelijk kan doen. Ze voelen zich door hem in de steek gelaten en geloven er niet meer in dat hij voor hen wil zorgen en hen helpen. God bevestigt steeds weer dat hun Bevrijder is, de Heilige van Israël, de schepper van Israël, hun koning. Hij wijst hen op de bevrijding uit Egypte die hij eens heeft gedaan en waarin hij liet zien dat niets hem in de weg staat om zijn volk weg te leiden uit de slavernij. Maar hij wil dat ze daar niet bij blijven stilstaan. “Laat het verleden nu rusten! Als je steeds maar achteruit blijft kijken kun je niet vooruit kijken en zie je niet dat ik al begonnen ben iets nieuws te doen.”
Wat doet u? Achteruit kijken of vooruit kijken? Het is advent, een tijd van verwachten. Wat verwacht u eigenlijk nog van God? Kan hij nog iets nieuws doen in uw leven?