3e advent. Wat moeten we zien in de Messias?

Spreker: Wilma Holleman

15 december 2019

Video

Audio

Johannes de Doper. Zie Matteus 3, 4:12, 9:14, 11:1-19, 14:1-12
Johannes zit in de gevangenis en hoort van zijn leerlingen over wat Jezus doet. Het roept twijfel bij hem op. Jezus onderwijst en geneest mensen, maar Johannes herkent daarin niet de Messias. Johannes had een andere verwachting van Jezus. Zou Jezus niet moeten zorgen voor duidelijkheid? Duidelijkheid over wie hij is. Zo duidelijk dat mensen moeten kiezen. Voor hem of tegen hem. Daartoe had Johannes toch de weg voor hem voorbereid? De Messias doopt met Geest en vuur dopen, hij is veel sterker dan Johannes. Johannes ziet het niet in Jezus. Hij laat zijn leerlingen naar Jezus gaan om het hem rechtstreeks te vragen: bent u het nou die zou komen, of toch niet?
Jezus geeft antwoord en wijst op de woorden van de profeet Jesaja (Matt 11: 4-5). Kijk, wat hij zei is aan het gebeuren. Het wordt vervuld, zie je het niet? Jezus geeft ook een waarschuwing (Matt 11: 6). Alsof hij zeggen wil, ik begrijp je vraag wel. Je vindt het tegenvallen wat ik doe. En toch ben ik het. Wat ik aan het doen ben, daartoe ben ik geroepen. Dit is de weg van de Heer. Dus geloof en neem geen aanstoot aan mij.
Herkennen wij ons niet in de vraag van Johannes? Hebben wij ook niet heel vaak een andere verwachting van Jezus? En valt het ons soms ook tegen wat hij doet?
Wat horen wij Jezus zeggen in zijn antwoord aan Johannes? Dat Jezus mensen wonderbaarlijk kan genezen? Maar daar hoort een vraag bij: waartoe? Waartoe geneest Jezus mensen?
Jezus is bezig mensen erbij te halen die buitengesloten zijn door beperkingen. Mensen die niet volwaardig deel kunnen nemen in de gemeenschap en die om een bepaalde reden altijd tweederangs blijven. Jezus heeft het masterplan van God voor ogen. Hij doorziet waar God mee bezig is en hij gehoorzaamt daar volkomen aan. Wij hebben moeite het masterplan van God te doorgronden. Daarom hebben we ook moeite om Jezus de Messias te begrijpen.
Wat moeten we zien in de Messias? Dat hij het masterplan van God wel begrijpt, dat hij weet wat hem te doen staat en waartoe hij geroepen is.