De Heilige Geest als Kompas

Spreker: Antonie Holleman

1 mei 2016

Video

Audio

Jezus zegt dat de Heilige Geest de discipelen later alles duidelijk zal maken. Dit houdt voor ons in dat we moeten beginnen bij Jezus. Beginnen bij de evangeliën en alles wat Jezus gedaan en gezegd heeft. Nadenken over wie Jezus is. Dit betekent het aandachtig lezen en herlezen van de Bijbel. In ons overdenken van het Woord komt de Heilige Geest erbij die ons niet alleen verder inzicht geeft over de woorden, maar ook hoe we die moeten toepassen in onze tijd, voor ons deuren opent om dit te doen, en ons de moed geeft.