Veranderen? Gods blauwdruk naar nieuw leven

Spreker: Frank van den Akker

3 april 2016

Video

Audio

God wil graag dat wij gaan lijken op zijn Zoon Jezus Christus. Maar hoe kunnen wij dit toepassen in ons leven? In Genesis 32 lezen we over de worsteling van Jakob. Uiteindelijk veranderd deze worsteling het leven van Jakob en komt hij nog dichter bij God te staan. Dit verhaal lijkt op een blauwdruk van hoe God onze levens wil veranderen. God wil ook ons veranderen. God zal vaak onze aandacht willen trekken door de worstelingen in ons eigen leven. Heeft u in de gaten waar God met u over in gesprek wil zijn?