De overwinning van Gods liefde. Goede vrijdag

Spreker: Antonie en Wilma Holleman

19 april 2019

Video

De dienst bestaat uit gelezen woorden uit het Johannes evangelie en gesproken woord, afgewisseld met liederen die aanzetten tot verdere reflectie. Zo wordt de boodschap van het evangelie van Johannes beknopt weergegeven om antwoord te kunnen geven op de vraag wat er aan het kruis volbracht is. Aansluitend is er de viering van het avondmaal.