De Heilige Geest maakt vrij om er voor de ander te zijn

Spreker: Antonie Holleman

11 juni 2017

Video

Audio

Heilige Geest

Wat veranderde er nu blijvend na Pinksteren? Handelingen beschrijft de gemeente als een familie die een hechte gemeenschap was. Zij kwamen samen om te bidden en samen te eten. Het verkopen van bezittingen zoals beschreven in Handelingen 2 en 4 was het middel om elkaar te kunnen helpen. De kerk is een gemeenschap van gelovigen. Wij gaan niet naar de kerk maar wij zijn de kerk.

Bekijk hier de hele dienst.