Weer als nieuw! Herdenkingsdienst.

Spreker: Wilma Holleman

25 november 2018

Video

Audio

In 1 Korintiers 15 gaat Paulus in op vragen over de lichamelijke opstanding. Mensen konden niet geloven dat er een dood lichaam weer tot leven gewekt kan worden. Kijk eens om je heen, zegt Paulus, dan zie je toch zelf het antwoord op je vragen (verzen 35 – 58). Zaad wat op de akker wordt gezaaid komt toch niet op als zaad? Er komt een gewas op wat er heel anders uit ziet dan het zaad zelf. Zo zal het ook voor ons zijn. Het nieuwe lichaam wat wij van God ontvangen bij het laatste bazuingeschal zal heel anders dan ons aardse lichaam.
Ons aardse lichaam is de graankorrel voor het nieuwe lichaam. God heeft uit stof van de aarde de mens geschapen. Uit het aardse lichaam zal hij een nieuw hemels lichaam scheppen. Er is continuïteit!
Zoals kwaliteit van het zaad de kwaliteit van het gewas bepaalt wat er uit voort groeit, zo geldt dat ook voor ons. God is voortdurend bezig in ons een werk te doen om de “kwaliteit” van ons aardse lichaam te verbeteren om het klaar te maken voor het nieuwe lichaam. En wij worden opgeroepen daaraan mee te werken. Alles in ons leven werkt mee. Alles in ons leven wordt gebruikt om straks een mooi schitterend nieuw lichaam te ontvangen.