Deel 5: De zeven bazuinen klinken

7 juli 2021

Video

Deel 5: De zeven bazuinen klinken

Na het verbreken van het zevende zegel maken 7 engelen zich gereed om op zeven bazuinen te blazen. In hoofdstukken 8 en 9 klinken deze bazuinen die allerlei natuurrampen aankondigen. Uiteindelijk sterft een derde deel van de mensen die zonder God leven, maar degenen die het overleefd hebben komen niet tot inkeer. In dit deel zal ook ingegaan worden op hoe de beelden uit Openbaring gelezen kunnen worden.