Deel 6: Het getuigenis van de gemeente

14 juli 2021

Video

Deel 6: Het getuigenis van de gemeente

Na de zesde bazuin is er in hoofdstukken 10 en 11 een onderbreking. Johannes ziet nu een engel met de geopende boekrol en wordt gevraagd deze op te eten, symbool voor zich eigen maken en doorgeven van de inhoud van de boekrol. Dan wordt op verhalende wijze de boodschap van de boekrol duidelijk gemaakt: De gemeente krijgt de opdracht om te getuigen en het martelaarschap niet te ontlopen. Gods Geest zal hun getuigenis effectief maken zodat velen tot inkeer komen.