Pasen: De wereld op z'n kop - online kerkdienst

Spreker: Antonie Holleman

4 april 2021

Video

Audio

Pasen zet de wereld op z’n kop. De vrouwen die er vanaf het begin bij waren maar nergens genoemd waren zijn nu de eersten die het grote nieuws horen en verkondigen. Petrus die door zijn verloochening van Jezus door de mand was gevallen en zichzelf veroordeelt ontvangt op Pasen vergeving en een nieuwe kans. De hogepriester die dacht gewonnen te hebben van Jezus probeert zijn verlies met een leugen te bedekken. Het koninkrijk van God waar Jezus het over had is geen fabeltje maar breekt door met Pasen. Hem is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.