De Geest heelt onze pijn

Spreker: Antonie Holleman

23 mei 2021

Video

Audio

Handelingen 2 is het verhaal van Pinksteren. De Geest maakt de discipelen tot getuigen zodat alle mensen horen van Gods grote daden. Als gemeente getuigen wij door een gemeenschap van liefde te zijn. De Geest leidt ons van kwade naar goede werken, die Paulus in Galaten 5 de vruchten van de Geest noemt. Echter, vaak worden wij belemmerd door de pijn die wij met ons meedragen door de zonden die ons zijn aangedaan en zijn we niet in staat de ander lief te hebben. Pinksteren betekent dat de Geest ons ook heelt van deze pijn zodat we de ander wel liefde kunnen geven.