Hoe staan we bekend bij de mensen?

Spreker: Wilma Holleman

19 juni 2016

Video

Audio

We zijn geroepen tot een heilig priesterschap en dat zijn we niet voor ons zelf maar voor anderen die God nog niet kennen. Onze taak is Gods grote daden te verkondigen en geestelijke offers te brengen. Dat is wat we doen in de zondagmorgen diensten. Maar er is veel meer. Als priesterschap worden we ook opgeroepen een heilig leven te leiden. Vanaf 1 Petrus 2: 13  gaat de brief tot het laatste vers over hoe een heilig leven eruit ziet en wordt duidelijk dat het daarbij voornamelijk gaat om onze relaties met medemensen.