Deel 3: De hemelse troonzaal

23 juni 2021

Video

Deel 3: De hemelse troonzaal

Johannes beschrijft in hoofdstukken 4 en 5 de hemelse troonzaal. Hier staat de troon van God, symbool van zijn heerschappij. Hier vindt de hemelse lofzang plaats. Ook ziet Johannes een verzegelde boekrol, symbool voor Gods strategie om zijn Koninkrijk te vestigen, die alleen het lam dat geslacht is geweest kan openen. Dan hoort Johannes dat Christus als het lam de overwinning al behaald heeft.