De Geest overtuigd mensen

Spreker: Chiel Fahner

8 mei 2016

Video

Audio

Zoals Jezus gekomen is om te getuigen van de Vader, zo zal de Heilige Geest dit getuigende werk voort zetten door de mensen ervan te overtuigen dat het waar is wat Jezus gezegd heeft over God de Vader. De Geest wordt dan ook de Geest van de waarheid genoemd (14:17; 15:26; 16:13). In dit getuigende en overtuigende werk van de Geest speelt ook ons persoonlijk getuigenis een rol. Dit betekent dat wij in onze opdracht om te getuigen (15:26) niet alleen staan. Wij getuigen, maar de Geest overtuigt.