Laat "het" je niet te pakken nemen

Spreker: Antonie Holleman

12 maart 2017

Video

Audio

Jezus roept ons op om God als zorgzame vader te zien. Pas dan kunnen we hem vertrouwen en keuzes in ons leven maken die ons vrij maken om als discipel te leven. Bidden is de uiting van dit vertrouwen.