Herdenkingsdienst

Spreker: Antonie Holleman

20 november 2016

Video

Audio

Het begint al een beetje gewoonte te worden in onze gemeente om op de laatste zondag voor de adventsperiode te denken aan allen uit onze gemeente die zijn overleden. Ook dit jaar zijn ons mensen ontvallen en willen we een moment nemen om hun namen te herinneren. In de prediking zullen we ook stil staan bij het eindige van dit leven naar aanleiding van de woorden uit Johannes 17:3 “Het eeuwige leven is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus”.