Zondagmorgendienst 10:30 uur

Spreker: Wilma Holleman

3 oktober 2021

Video

Audio

De brief aan de Efeziers vertelt ons van het allermooiste geschenk dat je je kunt bedenken en dat je kunt ontvangen. De liefde van God. Gods liefde ontvangen maakt deel uit van een geheim plan waarin wij de hoofdrol spelen. Al lang voor de schepping van de aarde heeft God ons voorbestemd. Hij heeft ons uitgekozen om ons zijn liefde te geven. Ons voorbestemd om die liefde te beantwoorden. Daartoe heeft Hij ons geschapen. Hij wil niet alleen liefde geven, Hij wil ook dat wij in zijn directe nabijheid aanwezig zijn. Voor altijd ons bij zich hebben. Dat is zijn geheime plan. En hij is bezig dat tot uitvoer te brengen. En Hij is bezig ons voor te bereiden op dat moment dat we voor altijd bij Hem zijn. Er is alleen een uitdaging…wat zien wij in ons dagelijks leven van dat geheime plan? Niet veel om eerlijk te zijn. Daar heb je voorstellingsvermogen voor nodig. Om het je eigen te maken. Lees Efeziers 1: 1-14