Nestjes gezocht!

Spreker: Wilma Holleman

2 juni 2019

Video

Audio

Nadat Jezus zijn leerlingen heeft toegesproken en gerustgesteld dat hij de Trooster zal zenden als hij weggaat, bidt hij. Hij bidt voor zichzelf, voor zijn leerlingen en voor alle mensen die in zijn woord zullen geloven (Johannes 17).
In vers 17-19 bidt Jezus dat God de leerlingen zal heiligen door zijn waarheid, uw woord is de waarheid. Hij verbindt dat met hun uitzending in de wereld. Hij wil zichzelf heiligen zodat zij ook geheiligd kunnen worden in de waarheid.
Waarom moet Jezus geheiligd worden? Hij is toch heilig? Hij leeft een leven geheel in overeenstemming met de wil van zijn vader. Jezus lijkt hier op iets anders te doelen dan het proces van heiliging waarmee wij bedoelen ‘steeds meer op Jezus gaan lijken’.
In het Oude Testament moesten dieren, voorwerpen en mensen geheiligd worden of anders gezegd, gewijd worden om aan God toe te kunnen behoren. God is heilig, alles wat bij hem hoort moet ook heilig/gewijd zijn. Gewijd is apart gezet. Apart gezet van dat wat bij de wereld hoort.
Daar bidt Jezus dus voor, dat God de leerlingen apart zet om hem toe te behoren en niet de wereld. Zo kunnen ze in zijn dienst staan.
Het Woord speelt een centrale rol bij het apart gezet worden. Het Woord is Jezus zelf, maar het is ook wat hij gesproken heeft en gedaan heeft. Het Woord moet “bewaard’ worden in ons hart. In ons hart nestelen. Daar gaat het voor verandering en vernieuwing zorgen. Dan kan God ons gaan gebruiken, ons heiligen met zijn waarheid die in ons is en ons apart zetten en uitzenden voor zijn dienst.