Schaam je niet... [ONLINE KERK]

Spreker: Arthur Snijders (gastspreker)

14 juni 2020

Video

Audio

Schaam je niet...

Handelingen 7:52-60, 8:1-2 laat een indrukwekkend voorbeeld zien van een leider die zich uit durfde te spreken over Jezus. Ons spreken en zwijgen hebben soms onverwachtse en veeleisende consequenties.