Diskwalificatie onmogelijk! [ONLINE KERK]

Spreker: Wilma Holleman

7 juni 2020

Video

Audio

Romeinen 8: 31-39 zijn de afronding van hoofdstukken 5 tot en met 8. Paulus heeft uitgelegd wat God voor ons gedaan heeft en nog steeds doet in Christus.
Hij besluit met nog een keer alles samen te vatten en te benadrukken dat niets en niemand ons kan scheiden van de liefde van God. Dat zijn bijzonder mooie en bemoedigende woorden.
Nu is het aan ons om het getuigenis van Paulus ook ons zelf eigen te maken zodat het ook ons getuigenis wordt. Hij heeft het ontdekt door inzicht van de Geest. Daarmee hebben wij het nog niet zelf ontdekt. Als iets een waarheid voor jezelf wordt dan gaat het ook uitwerking hebben in hoe wij leven.
Als je er zelf innerlijk rotsvast van overtuigd bent dat niets ons kan scheiden van de liefde van God dan leef je vanuit die zekerheid. Onverschrokken en onbezorgd.
In die worsteling bevinden we ons; het loslaten van het sterfelijke leven om ons vast te klampen aan de eeuwigdurende en blijvende liefde van God. Dat vraagt groeien in afhankelijkheid van God.
Wat staat je te doen? Paulus kwam tot zijn overtuiging door inzicht over waarom Jezus moest komen, waarom Jezus moest sterven, wat God met ons voor ogen heeft. Ons inzicht over Jezus en het offer dat hij bracht moet toenemen om dan ook zelf te gaan zien dat het waar is, dat niets ons kan scheiden van de liefde van God!
(In Romeinen 5-8 en ook in zijn andere brieven legt Paulus uit waarom God zijn liefde voor ons laat zien in Jezus)