Beelddragers en getuigen zijn

Spreker: Antonie Holleman

2 september 2018

Video

Audio

… Wat God voor heeft

Het volk Israël mag geen beelden van God maken. In Deuteronomium 4 legt Mozes uit waarom. Het volk moet in hun samenleven laten zien wie God is en zo naar de volken van Hem getuigen. Een grote taak voor het volk en voor ons, die ons niet hoeft af te schrikken. Ook als wij tekortschieten of falen blijft God trouw.