Wie neemt de schuld op zich? (opdragen kinderen)

Spreker: Antonie Holleman

3 februari 2019

Video

Audio

Het advies in 1 Petrus 2:18-24 aan slaven is om de onverdiende straf van hun meesters te verdragen. Zo heeft Christus ook voor ons geleden en dit voorbeeld moeten zij volgen. Daartoe zijn zij geroepen. Wat betekent dat voor ons? Ook wij moeten niet terug vechten maar omwille van de relatie de schuld op ons nemen en die uit de relatie halen. Dan kunnen we verzoening brengen en kan de relatie weer opbloeien. Dit is niet makkelijk maar zo kunnen we in de wereld een alternatief bieden voor veel strijd en onenigheid.