De vicieuze cirkel van Jezus' liefde (deel 2)

Spreker: Wilma Holleman

17 maart 2019

Video

Audio

In Johannes 15 zegt Jezus: Ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken. Hij beschrijft hiermee de aard van de relatie die zijn leerlingen met hem hebben.
Ranken kunnen geen vrucht dragen als ze niet verbonden zijn met de wijnstok. De sappen met voeding moeten door de wijnstok stromen naar de ranken. Dan pas kunnen ze vrucht dragen. Zo ziet Jezus ook onze relatie met hem. Wij moeten met hem verbonden zijn zodat de liefde van God ongehinderd door hem in ons kan stromen.
Jezus geeft ook aan hoe we met hem verbonden blijven: door zijn geboden te gehoorzamen. Zijn gebod is elkaar liefhebben zoals hij ons liefheeft.
Maar wat heeft hij voor ogen als hij over liefde en liefhebben spreekt? Er is geen grotere liefde dan je leven geven voor je vrienden. Dat is liefde die bereid is een offer te brengen. Hoe uit zich dat in de gemeente? Een voorbeeld is ons eigen gelijk opofferen ter wille van de relatie, ter wille van de onderlinge eenheid.
Je eigen gelijk opgeven, ook dat voelt als een beetje “sterven”.