De Geest waait

Spreker: Bart Groot (gastspreker uit eigen gemeente)

5 mei 2019

Video

Audio

In Johannes 3 lezen we over de ontmoeting tussen Nicodemus, een leider van de Joden, en Jezus. Nicodemus is onder de indruk van de wonderen die Jezus doet. Jezus spreekt tot Nicodemus over hemelse dingen, maar Nicodemus snapt het niet. Hij zit te veel vast aan zijn menselijke denken.