De ark vaart zijn eigen koers.

Spreker: Wilma Holleman

21 juli 2019

Video

Audio

Zie 1 Samuel 4 – 6
Samuel is door de Heer in dienst is gesteld als profeet. Hij spreekt tot Samuel en Samuel vertelt het woord van de Heer aan heel het volk. Maar het volk begrijpt het belang hiervan nog niet.
Ze trekken ten strijde tegen de Filistijnen die een voortdurende bedreiging vormen. Als ze verslagen worden komen ze op het idee om de ark uit het heiligdom in Silo te halen en in het legerkamp te brengen. Zo zal de Heer bij hen zijn en dan zullen ze zeker overwinnen. Maar weer worden ze verslagen, nu nog erger dan de eerste keer. Waarom stond de Heer niet aan hun kant?
Ze hadden zelf bedacht hoe de Heer hen moest helpen. Maar hij heeft Samuel aangewezen als degene tot wie hij zijn Woord spreekt. Ze hadden tot hem moeten gaan om te vragen wat de wil van de Heer is.
De Heer wil hen leren hoe hij hen wil leiden. Hij is niet bang daarvoor een enorme crisis te laten ontstaan. Hij kan niet door ons gemanipuleerd worden om te doen wat wij vinden dat hij moet doen.
Als er crisis is in ons leven, klein of groot, durven wij dat dan tegen het licht van dit verhaal te houden? En te bidden Heer, wat wilt u mij laten zien? Wat wilt u mij leren? Wat moet ik zien over wie u bent zodat ik mij nog meer aan kan toevertrouwen, wetend dat U in uw wijsheid alles overziet en alles in uw hand hebt.