Luister je? ... maar dan ook echt?!

Spreker: Wilma Holleman

28 juli 2019

Video

Audio

Zie 1 Samuel 7.
Nadat de ark weer terug is bij het volk Israël verandert er niets. 20 jaar blijft alles zoals het was. Het dienen van afgoden blijft. De dreiging van de Filistijnen blijft. Totdat het volk het zo niet langer volhoudt. Dan pas keren ze zich tot de Heer en beginnen zich te beklagen.
Dat is het moment waarop Samuel in actie komt. Hij doet een oproep tot inkeer om de Heer alleen te dienen. Het volk komt tot berouw. De Heer verhoort hun gebed en helpt hen de Filistijnen te overwinnen. Eindelijk komt er orde in de chaos waarin ze al jarenlang leven. Er komt vrede, rust en evenwicht. De Heer heeft de dorheid tot bloei gebracht.
God is niet bang voor een crisis. En hij is niet bang om tijd te laten verstrijken. Hij laat crisis bestaan als hij ziet dat het nodig is voor een rijpingsproces. Een proces dat ons tot inkeer brengt.
Maar ook wij hebben ‘een Samuel’ nodig die ons de ogen opent. Iemand die achter het masker kijkt wat we onszelf voorhouden. Iemand die ons ont-maskert. Iemand die zegt kijk nou eens eerlijk naar jezelf. Blijf niet wijzen op anderen of de omstandigheden, kijk naar jezelf.
Eerlijk naar onszelf kunnen kijken helpt ons tot inkeer te komen. Tot erkenning komen dat ook wij niet in staat zijn ons vertrouwen geheel en al in de Heer te stellen. Wie is ‘de Samuel’ in jouw leven?