God vertrouwen ook als je Hem niet begrijpt

Spreker: Antonie Holleman

4 augustus 2019

Video

Audio

1 Samuel 8. Het volk komt bij Samuel met het verzoek een koning aan te stellen. Samuel is het hier niet mee eens omdat God hun koning is. Hij overlegt met God en God zegt dat hij zijn verzet moet opgeven terwijl Hij het inhoudelijk wel met Samuel eens is. Samuel moet leren Gods stem te volgen ook als die tegen zijn overtuiging ingaat. Dit vraagt om een vertrouwen in God ook als wij Hem niet begrijpen.