Wat weerspiegel je?

Spreker: Antonie Holleman

8 september 2019

Video

Audio

1 Samuel 16-18. Het zat met het hart van Saul niet goed meer. David had het hart op de juiste plaats. Hoe dit verschil uiteenlopende gevolgen heeft lezen we in de hoofdstukken over David aan het hof van Saul. Waar Saul zichzelf isoleert krijgt David vrienden. Saul wordt een achterdochtig persoon en David een beminnelijk iemand. Deze verschillende wegen weerspiegelen wat er in hun hart leefde. En hoe zit het met ons hart? Wat weerspiegelen wij?