De omgekeerde wereld (avondmaal)

Spreker: Wilma Holleman

24 juni 2018

Video

Audio

De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard in Matteus 20:1 -16 staat op het eerste gezicht mijlen veraf van de werkelijkheid. Wie gaat er nou gelijk loon uitbetalen aan iemand die een hele dag gezwoegd heeft en iemand die maar een uurtje gewerkt heeft? Alles roept in ons dat het onfair is. Dit druist zo in tegen onze logica van wat eerlijk is.
Juist daarom neemt Jezus deze situatie als voorbeeld. Omdat wij zo heel goed aanvoelen wat er in onze ogen scheef gaat. Iedereen begrijpt het. Hij wil ons laten ervaren dat God zo heel anders te werk gaat dan wij.
Wij rekenen naar wat iemand aan werk heeft verricht en wat daarvoor een redelijke beloning is. God rekent naar wat wij nodig hebben. Hij beloont ons niet naar het werk wat wij voor hem doen, hoeveel dat ook is in vergelijking met anderen. Hij geeft wat wij nodig hebben. Hij geeft het zonder dat wij dat hoeven te verdienen. Hij geeft iedereen evenveel van zijn liefde en genade. Hij is goed. Door en door goed. Alleen maar goed. Hij kan zijn genade niet in stukjes breken en de een meer geven dan de ander. We krijgen allemaal evenveel. Hij stelt ons aan elkaar gelijk. Hij kan niet anders.
Als wij ons met elkaar gaan vergelijken gaat het mis. Dan ziet het eruit dat de een meer krijgt dan de ander. De vraag waar het op aan komt is: wat zie je en waar je let je op? Let je op het leven van anderen ? Of let je op de goedheid van God? Wat wil je zien?
God keert alles om. Bij hem is het de omgekeerde wereld. Wil je dat gaan zien en begrijpen?