Een goudmijntje! (Opdraagdienst kinderen)

Spreker: Wilma Holleman

20 oktober 2019

Video

Audio

De preek is gebaseerd op 2 Petrus 1: 3-7. Het levensverhaal dat werd voorgelezen liet zien dat groeien in geloof in fases gebeurt. God heeft ons, toen we tot geloof kwamen, alles gegeven wat we nodig hebben om te leven zoals hij het graag wil. Dat betekent ook heling en bevrijding ontvangen bij beschadigde emoties.
De kennis die we ontvangen over wie Jezus is, is als een bron die nooit uitgeput raakt. God heeft ons in alles voorzien wat we nodig hebben maar vraagt wel onze medewerking. Hij geeft ons geloof in Jezus en wil ons vanaf dat moment verder leiden op een weg die tot doel heeft dat wij liefde voor alle mensen hebben. Hij wil ons helpen een positief gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen en ons een nieuwe identiteit geven stevig geworteld in Jezus. Hij wil dat doen door ons hart in bezit te nemen met zijn liefde. Hij verlangt ernaar dat wij elkaar onvoorwaardelijk liefhebben, net zoals hij ons liefheeft.