Over de grenzen van de ander

Spreker: Antonie Holleman

27 oktober 2019

Video

Audio

Mensen gaan over de grenzen van een ander als zij hun eigen drive of passie niet onder controle hebben. De ander wordt dan ondergeschikt gemaakt aan het eigen verlangen. Paulus noemt dit in Romeinen 7 een macht die sterker is dan de menselijke wilskracht. Deze macht is door Christus verbroken en door de heilige Geest kunnen ook wij van die macht bevrijd worden (Romeinen 8). Dan moeten we wel eerst erkennen dat wij een probleem hebben dat we zelf niet kunnen oplossen.