De weg van de liefde

Spreker: Daniel van Maaren (gastspreker uit gemeente Veenendaal)

29 december 2019

Video

Audio

Wat is de christelijke manier van omgaan met het feit dat dingen mis kunnen gaan? Hoe gaan we om met de tragische kant van het leven? De brief van Paulus aan de Efeziërs helpt ons. We bespreken Efeziërs 3:17 en Efeziërs 5:1-2.