Toegang alleen voor de kleinen. (KAP)

Spreker: Wilma Holleman

2 februari 2020

Video

Audio

Matteus 18 is een onderwijzing van Jezus over de onderlinge relaties in de gemeenschap van gelovigen. Deze onderlinge relaties staan onder druk en zijn vatbaar voor spanningen die tot verwijdering kunnen leiden. Een van de oorzaken voor spanning is het hanteren van de rangorde die in de wereld wordt nagevolgd. Sommigen staan boven aan de sociale ladder en hebben het voor het zeggen over degenen onder aan de ladder. Zo moet het niet zijn in de gemeenschap van gelovigen. Jezus neemt een kind als voorbeeld om te onderwijzen hoe wij ons naar elkaar toe moeten opstellen om te voorkomen dat de een zich boven de ander verheft. Want daarmee wordt de eenheid en gelijkwaardigheid verstoord.(Matteus 18:1-5)
Een kind stelt zich afhankelijk op van volwassenen; het volgt de leiding van de volwassene omdat het niet beter weet. Zo gaat dat voor ons natuurlijk niet. Wat kunnen wij dan wel doen om de positie van het kind aan te nemen, onderaan de ladder? Bewust worden dat we niet zonder elkaar kunnen als het gaat om het navolgen van Jezus en zijn leerling zijn. Steeds weer ons afvragen wat kunnen mijn mede-gelovigen mij leren, en daarbij maakt het niet uit wie dat in de gemeente is. Ieder gemeente lid heeft ons iets te leren. Als we dat zo niet zien dan stellen we ons boven de ander en voelen ons groter. Iedereen in de gemeenschap van gelovigen is een van de kleinen. Voor groten is geen plek in het koninkrijk van de hemel, zegt Jezus. Het is hem bittere ernst, het is dus zaak ons steeds weer bij zijn woorden te bepalen.