De Aanvaarding

Spreker: David van Beveren (Gastspreker)

16 februari 2020

Video

Audio

De Aanvaarding

Wij worden overal geconfronteerd met normen waaraan we moeten voldoen. Hetzij in je peergroup, in je familie, in de kerk, op je werkplek…
Omdat we de behoefte hebben om erbij te horen, gaan we ons aanpassen. We houden aspecten van ons leven in de schaduw, omdat we bang zijn om te worden afgewezen.
Het verhaal uit Marcus gaat, over een vrouw die al gedurende 12 jaar wordt afgewezen, buitengesloten.
En dan is daar Jezus, en Hij maakt korte metten met de geldende regels, en is van verlossende betekenis voor deze vrouw.
In hoeverre hebben wij het nodig om ons in een verlossende omgeving thuis te voelen?
Of in hoeverre hebben wij, met alle goede bedoelingen, mensen het gevoel gegeven dat ze niet bij ons thuis zijn?
In dit verhaal laat Jezus ons zien wie wij kunnen zijn voor de mensen om ons heen, en we zien hoezeer dit gedrag van Jezus helend is voor degene die Hij ontmoet.