Hemel en aarde ontmoeten elkaar

Spreker: Wilma Holleman

1 maart 2020

Video

Audio

Markus 1: 9-13
Jezus stapt uit de anonimiteit door naar de Jordaan te gaan en zich door Johannes de Doper te laten dopen. Meteen daarop opent zich de hemel, barst open van vreugde. Dit is het lang verwachte moment! Jezus ontvangt zalving van de Geest en bevestiging dat hij de geliefde Zoon van God is. Jezus is zonder zonde en daardoor heeft God open toegang tot hem. In Jezus kan God de verbroken verbinding met de mensen herstellen.

Markus 1: 14-20
Jezus begint door de eerste volgelingen te roepen. Het wordt zeer beknopt verteld, alle details worden weggelaten waardoor de kern van discipelschap overblijft. Dan zie je dit:
Jezus roept, Volg Mij!
Jezus geeft een nieuw doel aan je leven
Navolgen betekent je losmaken van aardse banden

Markus 1: 21-39
De eerste dag van Jezus’ missie in Galilea. De hemel is opengebarsten en op aarde barst het los.
Jezus onderwijst, en doet dat heel anders dan de mensen gewend zijn.
Jezus drijft een demon uit, die zich moet onderwerpen aan Jezus omdat hij sterker is.
Jezus geneest, maakt daarmee veel indruk op de mensen en ze stromen in drommen toe.
Jezus’ missie is verkondigen en daarvoor moet hij verder trekken. Dit is meteen de eerste keer dat de discipelen hem niet begrijpen.
Uit ieder aspect van zijn missie komt goddelijk gezag tot uiting. Gezag van de Geest van God. Dat vraagt om meer dan verwondering en verbazing. Het vraagt om navolging.