Hoe werkt het nou? [ONLINE KERK]

Spreker: Wilma Holleman

15 maart 2020

Video

Audio

Markus 4 maakt even pas op de plaats. Jezus is zijn bediening begonnen en het heeft meteen voor consternatie gezorgd. Mensen reageren heel verschillend. De een voelt zich tot hem aangetrokken, de ander ergert zich of begrijpt hem helemaal niet. Sommigen worden zelfs heel boos. Jezus geeft uitleg hoe dat komt.
Hij geeft onderwijs in gelijkenissen. Met een beeld wil hij uitleggen hoe je het koninkrijk van God moet begrijpen. In gelijkenis van de zaaier komt naar voren dat het de soort grond is die bepaalt of het evangelie wel of niet ontvangen wordt. Het grote verschil tussen de goede grond en de andere soorten grond is de doorlaatbaarheid. Sommige soorten grond zijn zo volgestopt dat er geen ruimte voor het zaad is. Het denken en het hart is zo vol van eigen overtuigingen dat er geen ruimte is voor het nieuwe van het evangelie. In de goede grond is ruimte gemaakt door dingen weg te halen. Of beter gezegd los te laten. De grond wordt daarmee doorlaatbaar en kan het zaad van het evangelie opnemen. Het komt uiteindelijk neer op deze ene vraag: hoe luister je naar het evangelie?