Geloof is hoop in actie (ONLINE KERK)

Spreker: Antonie Holleman

22 maart 2020

Video

Audio

In Marcus 4:35-8:21 wordt veel gezegd over geloof en ongeloof. De discipelen hebben weinig geloof (4:40) en de inwoners van Nazaret geen (6:6). Maar een onbekend vrouw die uit haar eenzaamheid komt en haar weg vindt tot Jezus wordt geprezen om haar geloof (5:34). Jezus is ook iemand die de mensen die hun geloof op hem gevestigd hebben niet in de steek laat. Als een goede herder voedt hij hen (6:32-44). En in dit voeden schakelt hij zijn discipelen in.