Zo anders dan je denkt [ONLINE KERK]

Spreker: Wilma Holleman

29 maart 2020

Video

Audio

Marcus 8:27 tot 10:52 is een nieuwe fase in het evangelie. Jezus gaat openlijk en eerlijk vertellen wie hij is. De discipelen geven het juiste antwoord op de vraag wie hij is, namelijk de Messias. Maar uit hun reacties blijkt dat ze niet hebben begrepen wat dat betekent. Mensen hebben door de eeuwen heen een eigen voorstelling gemaakt hoe de messias zal zijn. Jezus gaat er echter een geheel andere invulling aan geven dan iemand ooit had kunnen bedenken. De bestemming van de Messias is lijden en sterven, maar op de derde dag zal hij opstaan.
De eerste die reageert is Petrus. Hij wil er niet aan wat Jezus zegt. Zo mag Jezus niet spreken! Als Jezus voor de derde keer uitlegt dat hij moet gaan lijden en sterven zijn het Jacobus en Johannes die reageren. Het wil maar niet doordringen. Ze leven nog steeds in de veronderstelling dat Jezus koning gaat worden en willen nu alvast de beste plaatsen voor zichzelf veilig stellen.
Jezus gaat weer onderwijs geven. In het koninkrijk van God valt er niets te verdienen, zijn er geen ereplaatsen. In het koninkrijk van God is er alleen plaats voor mensen die anderen willen dienen. Want Jezus is ook zelf gekomen alleen om te dienen en zichzelf te geven als losprijs voor velen.