stap voor stap voor stap [ONLINE KERK]

Spreker: Wilma Holleman

26 april 2020

Video

Audio

In Romeinen 8: 5-13 legt Paulus uit dat er slechts twee wijze van leven zijn. Of je wordt aangedreven voor de menselijke natuur of je wordt aangedreven door de Geest van God. Maar je wordt aangedreven, of je daar nu bewust van bent of niet. Je leeft in de greep van een macht die buiten je eigen controle ligt. De menselijke natuur heeft ons in haar macht met allerlei verlangens, begeerten, belangen en ambities. Die moeten vervuld worden. Dat is een macht die ons aandrijft en schuil gaat achter hoe wij leven en wat prioriteit heeft in ons leven. Hoe hard we ook proberen, we kunnen ons zelf niet uit die greep bevrijden. Alleen Jezus kan ons daaruit verlossen en bevrijden.
Als we tot geloof in Jezus komen ontvangen we zijn Geest. Vanaf dat moment gaat zijn Geest ons aandrijven. Hij fluistert ons gedachten in die wij nooit vanuit onszelf kunnen bedenken. Gedachten die ons aanzetten naar de wil van God te leven.
Maar…gewoontes van het oude leven dat in de greep was van de menselijke natuur zijn nog niet weg. Die moeten gedood worden zegt Paulus. Dat is onze opdracht omdat met de Geest te doen. Niet uit eigen wilskracht, want dat gaat niet lukken, maar door de Geest.