Een revolutionaire overtuiging | online kerk

Spreker: Antonie Holleman

5 juli 2020

Video

Audio

God schiep de mens naar zijn beeld om in verbinding met hem te leven. Dat is de kern. Elk onderscheid dat wij tussen mensen maken is bijzaak. Christus is gekomen om de verdeeldheid tussen mensen op te heffen. In de gemeente vallen al die onderscheidingen weg. Dit wil niet zeggen dat er geen verschillen tussen mensen mogen zijn. Maar die verschillen zijn geen bedreiging maar een verrijking. Het begint ermee dat wij onszelf en anderen zien als schepselen, kinderen van God.