De tolk van de hemelse taal [ONLINE KERK]

Spreker: Wilma Holleman

24 mei 2020

Video

Audio

Romeinen 8: 26-27 vertelt dat wij niet weten hoe wij zouden moeten bidden. Wij kennen de heerlijkheid en heiligheid van God niet en hebben daar ook geen taal en woorden voor.
Deze verzen staan in verbinding met het voorgaande gedeelte. In vers 17 had Paulus gezegd dat wij met Christus in dit aardse bestaan moeten mee lijden om ook in zijn heerlijkheid te kunnen delen. Vanaf vers 18 gaat hij in op het lijden. Lijden van de schepping maar ook wij zelf lijden in onszelf. We lijden onder het sterfelijk bestaan in ons menselijke sterfelijke lichaam. Daardoor zijn we niet staat uit eigen kracht te leven naar Gods wil. Dat is onze zwakheid. De Geest komt ons in die zwakheid te hulp. Hij zorgt ervoor dat we er niet in blijven steken maar gered en verlost worden door Christus.
De Geest vertaalt onze gebeden voor God zodat hij kan horen en verstaan wat wij hem vragen. Hij luistert of wij afhankelijk van hem willen zijn. Afhankelijkheid van God opent de deur van ons hart zodat God in ons leven ruimte krijgt zijn wil te doen. Hij weet dat wij er niet toe in staat zijn. Hij wil het voor ons doen.