Zuchtend geloven [ONLINE KERK]

Spreker: Antonie Holleman

10 mei 2020

Video

Audio

Romeinen 8:18-23. Zuchten hoort bij het door de Geest geleide leven. We voelen de spanning tussen de huidige werkelijkheid en de volledige vernieuwing die God beloofd heeft. Maar ook de schepping zucht en lijdt onder de wijze waarop de mens met de natuur omgaat. Horen wij het zuchten van Gods schepping? Welke hoop bieden wij die met Gods vernieuwende Geest vervuld zijn de schepping? Deze tijd nodigt ons uit te luisteren naar het zuchten van Gods schepping.